Een praktijkvoorbeeld van Coach4you

M. is een meisje van 12 dat bij Coach4you wordt aangemeld omdat de leerkrachten op de basisschool problemen verwachten bij de overgang naar het gymnasium. De problemen bestonden al op de basisschool!

M. is gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Omdat er ernstige paniekreacties en ongecontroleerde emotionele situaties bestonden was de roep om inzet van een coach gewenst. Al snel bleek dat de ouders alles hadden gedaan wat in hun vermogen lag. (Lieve ouders, soms ten einde raad!) De voorbeeldfunctie voor de ouders speelde in dit traject derhalve nauwelijks een rol. Samen met de coach werd bij de aanvang van het traject geformuleerd dat plezier op school en daarnaast goede resultaten de doelen zouden worden. Als nevendoel werd gesteld dat M. de wereld moest nemen zoals die was, omdat de wereld zich niet aan haar zou aanpassen. De paniek aangaande schoolse zaken was uiteindelijk redelijk te beheersen door een goede studieplanning bij te brengen en telkens voor rust en duidelijkheid te zorgen. Dat is voor ieder kind belangrijk, maar voor M. in het bijzonder. Het behalen van goede resultaten zorgde wel voor enig plezier.

De schoolresultaten waren uiteindelijk zo goed dat zij naar de gymnasium plus afdeling ging. Het algemene doel van Coach4you om niveauverlaging of zelfs schooluitval te voorkomen is behaald. Uiteraard blijft het voor een kind met Asperger erg moeilijk om door het (school)leven te gaan. Het leven ervaart zij niet als leuk, bij andere kinderen gaat het allemaal veel makkelijker, maar dit heeft een goede start op het gymnasium niet in de weg gestaan. Samen met de ouders hebben we er aan gewerkt om M. de gang naar een psycholoog te laten maken. Dit was een moeilijke fase; dit was (immers) ook niet als doel geformuleerd!

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

footer-samenspraak

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken