Signaalfunctie

U bent leerkracht in groep 8 in Alkmaar of omgeving. U adviseert de leerlingen en hun ouders over het vervolgonderwijs. U kent de leerlingen en u weet welke leerlingen het moeilijk kunnen krijgen in het vervolgonderwijs, zoals leerlingen:

  • uit eenoudergezin
  • met leerproblemen
  • die niet goed voor zichzelf op kunnen komen
  • van wie de ouders nieuwkomers in Nederland zijn
  • van wie de ouders geen steun kunnen geven bij het maken van huiswerk
  • met een lichte vorm van autisme

Deze leerlingen kunt u aanmelden bij Coach4you Alkmaar voor een coach… Lees meer >>

Selectie en koppeling

Op basis van een profielschets van de leerling wordt de beste ‘match’ met een van de coaches gezocht. De koppeling tussen leerling en coach vindt plaats in de tweede helft van het laatste jaar op de basisschool.
De coach bezoekt de leerling elke week minimaal een uur thuis en tijdens dit bezoek dient één van de ouders/verzorgers thuis te zijn. Het coachingstraject duurt maximaal 18 maanden, tot en met de eerste maanden van de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Soms duurt het coachingstraject wat korter (minimaal een jaar).

Aanmelding

Als u leerlingen voor Coach4you wilt aanmelden en dit met de leerling en de ouders hebt besproken, kunt u of de IB’er onderstaande drie aanmeldingsformulieren ingevuld naar ons toesturen. Wij verzoeken u deze tegelijkertijd aan ons te doen toekomen.

U kunt de formulieren opsturen naar Gilde Alkmaar, Verdronkenoord 44, 1811 BG Alkmaar.

Na ontvangst van de formulieren maken wij eerst een afspraak met u op school.
Wilt u eerst een gesprek? Neem dan contact op met Rob Huijgens, coördinator Coach4you,
op telefoonnummer 06 5337 1895 of stuur een mail naar Coach4You.rh@gildealkmaar.nl.

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen bestuderen boek in de bibliotheek

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken