Welkom bij SamenSpraak

Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak brengt Nederlanders en anderstaligen bijeen om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

SamenSpraak zet zich in om anderstaligen die taallessen krijgen of gehad hebben te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal met als doel bij te dragen aan een grotere zelfredzaamheid en meer kansen in onze samenleving. De taalcontacten leiden tot kennis over elkaars cultuur, verbinding en wederzijds begrip.

Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak is aangesloten bij het landelijke platform Het begint met Taal. Dit is een samenwerkingsverband van Stichting Gilde SamenSpraak Nederland en de Stichting Landelijk Netwerk Thuisles Organisaties.

Werkwijze
Een taalbegeleider heeft individueel contact met de anderstalige. Onderling regelen ze waar en wanneer ze afspreken, meestal wekelijks een tot twee uur op een vast tijdstip. In de bibliotheek, thuis of tijdens een activiteit, bijvoorbeeld een wandeling, praten de koppels over alledaagse onderwerpen. Soms wordt hulp gevraagd en geboden bij huiswerk van taal en/of inburgering.

Procedure
Geïnteresseerde taalbegeleiders en anderstaligen krijgen een kennismakingsgesprek. Als de koppeling is gelukt, houdt de coördinator van SamenSpraak regelmatig contact met de taalbegeleider en biedt hulp, indien nodig.
De coördinatoren zijn evenals de taalbegeleiders vrijwilligers.

Deskundigheidsbevordering
In samenwerking met Bibliotheek Alkmaar worden basiscursussen gegeven aan nieuwe taalbegeleiders en twee keer per jaar wordt voor de taalbegeleiders een bijeenkomst georganiseerd.

Coördinatoren
Gilde SamenSpraak Alkmaar wordt gecoördineerd door:
Ria Kaaij, Peter van der Voort, Harry de Jong en Jacqueline Dusselaar.

Contact
Heb je na het lezen van alle informatie belangstelling voor een taalcontact?
Bel dan Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak, telefoon 06 19016508, of stuur een email naar SamenSpraak@gildealkmaar.nl

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

footer-samenspraak

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken