Welkom bij SamenSpraak

Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak brengt Nederlanders en anderstaligen bijeen om de Nederlandse taal en cultuur te delen. 

SamenSpraak zet zich in om anderstaligen die taallessen krijgen of gehad hebben te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal met als doel bij te dragen aan een grotere zelfredzaamheid en meer kansen in onze samenleving. De taalcontacten leiden tot kennis over elkaars cultuur, verbinding en wederzijds begrip. 

Procedure
Geïnteresseerde taalbegeleiders en anderstaligen krijgen een gesprek met een coördinator, die daarna gaat kijken welke personen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Nadat mensen aan elkaar voorgesteld zijn is, houdt de coördinator van SamenSpraak regelmatig contact met de taalbegeleider en biedt hulp, indien nodig. De coördinatoren zijn evenals de taalbegeleiders vrijwilligers.

Werkwijze
Een taalbegeleider heeft individueel contact met de anderstalige. Onderling regelen ze waar en wanneer ze afspreken, in principe elke week een tot twee uur op een vast tijdstip. In de bibliotheek of tijdens een activiteit, bijvoorbeeld een wandeling, praten de koppels over alledaagse onderwerpen. Soms wordt hulp gevraagd en geboden bij huiswerk van taal en/of inburgering.

Deskundigheidsbevordering
In samenwerking met Bibliotheek Alkmaar worden basiscursussen gegeven aan nieuwe taalbegeleiders en twee tot vier keer per jaar wordt voor de taalbegeleiders een bijeenkomst georganiseerd.

Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak is aangesloten bij het landelijke platform Het begint met Taal. Dit is een samenwerkingsverband van Stichting Gilde SamenSpraak Nederland en de Stichting Landelijk Netwerk Thuisles Organisaties. Taalbegeleiders kunnen daar workshops en/of webinars volgen.

Coördinatoren
Gilde Alkmaar SamenSpraak wordt gecoördineerd door Jacqueline Dusselaar, Harry de Jong, Margreet Ortelee en Lèneke Bustraan.

Contact
Heb je na het lezen van alle informatie belangstelling voor een taalcontact of wil je je aanmelden? Meld je aan via het formulier onderaan deze pagina!

Vragen kun je, bij voorkeur, stellen via e-mail naarSamenSpraak@gildealkmaar.nl of bel 06 19016508.

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen bestuderen boek in de bibliotheek

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken