Taalbegeleiders

Als taalbegeleider oefen je in principe eenmaal per week, een tot twee uur, de Nederlandse taal met de anderstalige. Dit gebeurt op  informele wijze, meestal in de bibliotheek, thuis of tijdens een fiets- of wandeltocht etc.
Je praat ook over elkaars achtergrond en over de Nederlandse samenleving. Echt goed Nederlands spreken en inburgeren is immers het beste te “leren” door middel van persoonlijke contacten.

Wat verwachten wij van de taalbegeleider?
Je woont in Alkmaar of directe omgeving. Je spreekt goed Nederlands en je vindt het leuk om een anderstalige, die al taallessen volgt, te helpen met het oefenen van de Nederlandse taal. Je bent enthousiast, geduldig en je hebt belangstelling voor andere culturen.

Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak biedt je:

  • Ondersteuning door bijeenkomsten en cursussen
  • Begeleiding door de coördinatoren

Wat maakt het werk de moeite waard?
Het leveren van een bijdrage aan de samenleving en verrijking van eigen kennis en cultuur door contacten met mensen die zich willen inzetten om hun functioneren in de Nederlandse samenleving te verbeteren.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak.
T: 06 1901 6508
E: samenspraakalkmaar@gmail.com

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

footer-samenspraak

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken