Taalbegeleiders

Bij Gilde Samenspraak leggen we contacten tussen anderstaligen die beter Nederlands willen leren spreken en vrijwilligers die daarbij actief willen zijn. Beheersing van de taal van het land waar je in woont is tenslotte erg belangrijk; niet alleen om werk te kunnen vinden of een opleiding te kunnen volgen, maar ook om sociale contacten op te bouwen en je thuis te voelen!

We richten ons op het verbeteren van de spreekvaardigheid. De anderstaligen volgen wel Nederlandse les, maar hebben toch meer oefening nodig; om een taal te leren spreken is dat broodnodig.

Wat doet een taalbegeleider?

Als taalbegeleider oefen je in principe eenmaal per week, één uur, de Nederlandse taal met een anderstalige. Dat kan een vluchteling zijn, een expat of een immigrant. Het contact gebeurt op informele wijze, meestal in de bibliotheek of bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Je praat over elkaars achtergrond, hobby’s, dagelijks leven en over de Nederlandse samenleving. Echt goed Nederlands spreken is immers het beste te ‘leren’ door middel van persoonlijke contacten en horen en gebruiken van het Nederlands.

We geven geen les, je hoeft dus geen leservaring te hebben. Soms wordt hulp geboden bij oefenen van een les van school, maar het gaat dan meer om oefenen van lesstof (praten over bepaalde onderwerpen of woorden, etc), niet om grammatica of spellingsregels uit te leggen.

Nadat mensen aan elkaar voorgesteld zijn is, houdt de coördinator van SamenSpraak regelmatig contact met de taalbegeleider en biedt, indien nodig, hulp. Het contact duurt minimaal één jaar.

Wat maakt het werk de moeite waard?

Je levert een bijdrage aan de samenleving. Het contact is een verrijking van eigen kennis en cultuur door contacten met mensen die zich willen inzetten om hun functioneren in de Nederlandse samenleving te verbeteren. Het is zinvol en boeiend vrijwilligerswerk en kost weinig tijd.

Wat verwachten wij van de taalbegeleider?

 • Je woont in Alkmaar (stad) of wilt naar Alkmaar toe komen om begeleiding te geven.
 • Je spreekt goed Nederlands en je vindt het leuk om een anderstalige, die al taallessen volgt of gevolgd heeft, te helpen met het oefenen van de Nederlandse taal.
 • Je bent minimaal één jaar beschikbaar.
 • Je bent enthousiast, geduldig en je hebt belangstelling voor andere culturen.

Wat biedt Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak de taalbegeleider?

 • Ondersteuning van coördinatoren
 • Cursussen voor deskundigheidsbevordering
 • Bijeenkomsten
 • Eventueel materiaal om mee te werken
 • Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk, dat relatief weinig tijd kost

Deskundigheidsbevordering

 • Twee tot vier keer per jaar organiseren de coördinatoren een bijeenkomst voor de taalbegeleiders.
 • In samenwerking met Bibliotheek Alkmaar wordt een basiscursus gegeven aan nieuwe taalbegeleiders.
 • Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak is aangesloten bij het landelijke platform Het Begint Met Taal. Dit is een samenwerkingsverband van Stichting Gilde SamenSpraak Nederland en de Stichting Landelijk Netwerk Thuisles Organisaties. Taalbegeleiders kunnen daar workshops en/of webinars volgen.

Wat gebeurt er na je aanmelding?

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na het gesprek weet je alles over het project. Bent je nog enthousiast, dan koppelen wij je aan een anderstalige. Wij zoeken zo goed mogelijk mensen bij elkaar die iets gemeenschappelijks hebben.

Contact

Om je aan te melden vul je onderstaand formulier in. De coördinator van je wijk neemt daarna contact met je op voor een gesprek.

Voor meer informatie kun je, bij voorkeur via mail, contact opnemen met de coördinatoren van Stichting Gilde Alkmaar SamenSpraak.

E-mail: samenspraak@gildealkmaar.nl
Telefoon: 06 1901 6508

Stadswandelingen

ontzetwandeling-560x400px

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen lezen samen in de bibliotheek

Coach4you

coach4you-560x400px

Begin te type en druk enter om te zoeken