Organisatie

Bij Gilde Alkmaar zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Momenteel zijn dat er ca. 120. De stichting kent een bestuur en elke activiteit wordt geleid door een of meerdere coördinatoren. Het kantoor is een spin in het web en ondersteunt zowel het bestuur als de activiteiten.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste drie leden.
De huidig leden zijn:
Voorzitter: Gerard Dekkers
Secretaris: Ria de Heus
Penningmeester: Ben Diependaal

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Gilde Alkmaar ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

Gilde Alkmaar kent momenteel vier activiteiten. Elke activiteit heeft één of meerdere coördinatoren.
Stadswandelingen: Peter de Rover en Jan Groeneveld
Fietstochten: Ben Bruin
Coach4you: Rob Huijgens
SamenSpraak: Jacqueline Dusselaar, Lèneke Bustraan, Lida Leerling en Harrie de Jong

Overig

ICT: Dennis Broersma
Website en PR: Erwin Timmermans

fietsen

Stadswandelingen

ontzetwandeling-560x400px

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen lezen samen in de bibliotheek

Coach4you

coach4you-560x400px

Begin te type en druk enter om te zoeken