Historie & Doelstellingen

De naam ‘Gilde’ is een verwijzing naar de vroege Gilden, de organisaties van beroepsgroepen die van de middeleeuwen tot het einde van de 18e eeuw bestonden. Gilden wisselden kennis en ervaring uit en leidden leerlingen op.

De huidige ‘Gilden’ zijn vrijwilligersorganisaties die actief zijn met de belangeloze overdracht van kennis, kunde en ervaring. Deze ca. 50 Gilden zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Gilde Nederland (www.gilde-nederland.nl).

Gilde Alkmaar is in 1991 opgericht. In het begin waren het de senioren die zich na hun pensionering maatschappelijk wilden inzetten en hun kennis, kunde en ervaring belangeloos wilden overdragen. Tegenwoordig zijn het ook jongeren die hier, vaak naast hun baan, belangstelling voor tonen.

Gilde Alkmaar richt zich momenteel op vier activiteiten:

  • Stadswandelingen
  • Fietstochten
  • Coach4you (begeleiding van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs)
  • SamenSpraak (taal- en inburgeringsactiviteit voor anderstaligen).
over-ons-groepsfoto

Stadswandelingen

ontzetwandeling-560x400px

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen lezen samen in de bibliotheek

Coach4you

coach4you-560x400px

Begin te type en druk enter om te zoeken