Gilde Alkmaar is een maatschappelijk betrokken vrijwilligersorganisatie

De vrijwilligers zetten zich gemotiveerd en belangeloos in om hun kennis, kunde en ervaring over te dragen
en zo een steentje bij te dragen aan onze samenleving.

Loop mee met de Ontzetwandeling op 1 oktober.
Beleef de geschiedenis van Alkmaar Ontzet!

logo 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet

Loop mee met de Ontzetwandeling
Zondag 1 oktober

Beleef de geschiedenis van Alkmaar Ontzet!

logo 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet

Activiteiten

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen bestuderen boek in de bibliotheek

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken