Welkom bij Coach4you

Een Nederlands meisje met weinig zelfvertrouwen, een Nederlands-Marokkaanse jongen met schoolproblemen of een kind met een lichte vorm van Asperger: kan een coach deze jongeren helpen? Wij denken van wel, door bijvoorbeeld regelmatig met hen thuis af te spreken en hen te helpen met het huiswerk, een luisterend oor te bieden, hen te motiveren of te helpen met planning.

Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een grote stap. De een is zelfredzaam genoeg, de ander heeft moeite deze stap zelfstandig te maken. Wanneer ouders zich zorgen maken én deze zorgen worden gedeeld door de leerkracht in groep 8 van de basisschool, kan bij Gilde Alkmaar een beroep worden gedaan op Coach4you. De vrijwilligers van Coach4you zijn gemotiveerd en getraind en ondersteunen leerlingen van scholen in Alkmaar en omgeving die dat nodig hebben. De ondersteuning is erop gericht dat de leerlingen de brugklas met succes kunnen afronden en vroegtijdige uitval wordt voorkomen.

Leerkrachten van groep 8 van de basisschool kunnen leerlingen aanmelden die in aanmerking komen voor Coach4you.
Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Klik hier voor een praktijkverhaal >>

Coach4you Alkmaar

Coach4you is ontwikkeld door de landelijke organisatie Gilde Nederland met als doel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. In Alkmaar valt Coach4you bestuurlijk onder Gilde Alkmaar.

Op dit moment krijgen meer dan 20 leerlingen begeleiding van coaches van Coach4you Alkmaar.
Coach4you draait geheel draait op vrijwilligers.

Stadswandelingen

ontzetwandeling-560x400px

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen lezen samen in de bibliotheek

Coach4you

coach4you-560x400px

Begin te type en druk enter om te zoeken