Coaches gezocht!

Wij zoeken wij regelmatig collega-coaches. Het werken met leerlingen kan een zeer stimulerende ervaring zijn, zeker als de ondersteuning goed uitpakt, de leerling met plezier naar school gaat en daar voldoende resultaat boekt, of als de leerling zich emotioneel en gedragsmatig goed ontwikkelt.
Ook kan de omgang met de jongere generatie, met vaak een andere cultuur, zeer verfrissend zijn.
U hoeft geen onderwijservaring te hebben en u hoeft niet alles meer over uw eigen schooltijd te weten.

(Beter zelfs, want alles is immers veranderd!)

Wat doet de coach?

De coach begeleidt de leerling één maal per week gedurende de hele brugklas en komt één tot anderhalf uur per week bij de leerling thuis, bij voorkeur op een vast tijdstip. Tijdens dit bezoek is altijd één van de ouders/verzorgers aanwezig… lees verder >>

Coachen is geen privéles

Het verschil is dat een leerling bij privéles inhoudelijk wordt geholpen (bijvoorbeeld hulp bij wiskunde), terwijl een coach de leerling helpt te ontdekken hoe hij/zij een leertaak het beste kan aanpakken. De coach probeert het (leer)gedrag te beïnvloeden.
Een leerling heeft misschien nooit geleerd hoe hij/zij ‘het beste’ kan leren, of heeft wellicht het verkeerde geleerd… lees verder >>

Welke verplichtingen heeft de coach?

Hoewel de coaches geen professionals zijn, kunnen de leerlingen toch kwaliteit verwachten.
Coaches krijgen ondersteuning van het Coach4you-kernteam. Tevens worden een paar keer per jaar (verplichte) intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waarin coaches hun ervaringen uitwisselen. Ook nemen coaches verplicht deel aan trainingen en themabijeenkomsten. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over gesprekstechnieken, informatie over andere culturen, het huidige schoolsysteem, communicatieproblematiek die eigen is aan de leeftijdsgroep, etc. .

Hoeveel tijd kost het?

Gemiddeld komt de tijdsinvestering neer op ongeveer twee uur per week.
Het huisbezoek staat daarbij centraal. Dit vindt in principe wekelijks plaats en duurt ongeveer anderhalf uur.
Daarnaast heeft de coach contact met de school. Voor de eerste kennismaking gaat de coach meestal naar de school toe. Daarna is het contact veelal telefonisch of per e-mail… Lees verder >>

Meer info

Graag verwijzen wij u naar het artikel ‘Leuk omgaan met pubers’ en een voorlichtingsfilmpje van Coach4you Zeist:

  • Leuk omgaan met pubers >>’ is een artikel uit het Onderwijsblad geschreven door Rineke Wisman. Pubers gedragen zich soms roekeloos en impulsief en hebben veelal weinig respect voor gezag. Ondertussen zijn ze uiterst kwetsbaar: onzeker over hun veranderende lijf en hun toekomst.  Hoe ga je om met pubers?
  • Voorlichtingsfilmpje Coach4you Zeist >> Het filmpje duurt ca. 6 minuten en geeft een goed beeld van de werkwijze van Coach4you.

Bent u geïnteresseerd?

Wij zoeken regelmatig nieuwe coaches die

  • gemiddeld één tot anderhalf uur per week beschikbaar zijn voor de begeleiding van een leerling;
  • zich verbinden aan Coach4you voor de duur van een coachingstraject van maximaal 18 maanden;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen inleveren (de kosten daarvan worden vergoed);
  • deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, plenaire bijeenkomsten en trainingen;
  • affiniteit hebben met brugklasleerlingen;
  • een goede opleiding hebben genoten;
  • vertrouwen weten te winnen;
  • verschillende coachingsstijlen kunnen toepassen.

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Gilde Alkmaar,
E: Coach4You@gildealkmaar.nl
T: 06 4297 1326
of met Rob Huijgens, coördinator Coach4you, op 06 5337 1895.

Stadswandelingen

ontzetwandeling-560x400px

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen lezen samen in de bibliotheek

Coach4you

coach4you-560x400px

Begin te type en druk enter om te zoeken