Wat doet de coach?

De coach begeleidt de leerling één maal per week gedurende de hele brugklas en komt één tot anderhalf uur per week bij de leerling thuis, bij voorkeur op een vast tijdstip. Tijdens dit bezoek is altijd één van de ouders/verzorgers aanwezig.

De coach helpt de leerling bij problemen met zijn/haar schoolwerk. Samen stellen leerling en coach heldere en haalbare doelen vast. Die kunnen te maken hebben met het leren plannen van het huiswerk of het vinden van de juiste methode om te leren.

Daarnaast zal de coach allerlei zaken die op school spelen met de leerling en de ouders bespreken. Zo is het creëren van een goede plek waar de leerling rustig huiswerk kan maken een belangrijk aandachtspunt. Ook vrijetijdsbesteding en sociale contacten van de leerling krijgen aandacht. De coach helpt zo nodig de ouders hun weg te vinden binnen het onderwijssysteem. Op verzoek van de ouders gaat de coach mee naar mentorgesprekken en ouderavonden.

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

footer-samenspraak

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken