Stadswandeling met bezoek Lutherse kerk

Tijdens de stadswandeling op woensdag 7 augustus brengen we een bezoek aan de Lutherse kerk aan de Oudegracht, hoek Baangracht.

Gebouwd in 1692 doet dit eenvoudige, rechthoekige gebouw zonder toren en toen nog zonder de hoge kerkramen nauwelijks vermoeden dat het hier om een kerk gaat. Niet verwonderlijk omdat in die dagen de strijd tussen de godsdiensten fel oplaaiden en verschillende geloofsinrichtingen gedwongen waren hun diensten in het geheim te houden. Dat gold ook voor de Lutheranen. En dan te bedenken dat Maarten Luther in 1517 nota bene een belangrijke aanzet had gegeven tot de Reformatie!

Voor deze wandeling is wel aanmelding vooraf nodig via gildealkmaar@hetnet.nl of 072-515 4869.

Gilde Alkmaar organiseert van juni t/m augustus elke woensdagavond om 19.30 een stadswandeling.
Onder leiding van deskundige gidsen vertrekt de groep vanaf het Ritsevoort, bij de molen van Piet, de stad in.

Deelnemen kan – tenzij van tevoren anders aangegeven – zonder aanmelding vooraf. De kosten zijn € 2,50 per persoon.

Begin te type en druk enter om te zoeken

kersenMolen De Otter in Oterleek