Signaalfunctie

U bent leerkracht in groep 8 in Alkmaar of omgeving. U adviseert de leerlingen en hun ouders over het vervolgonderwijs. U kent de leerlingen en u weet welke leerlingen het moeilijk kunnen krijgen in het vervolgonderwijs, zoals leerlingen:

  • uit eenoudergezin
  • met leerproblemen
  • die niet goed voor zichzelf op kunnen komen
  • van wie de ouders nieuwkomers in Nederland zijn
  • van wie de ouders geen steun kunnen geven bij het maken van huiswerk
  • met een lichte vorm van autisme

Deze leerlingen kunt u aanmelden bij Coach4you Alkmaar voor een coach.

De coach is er voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit kunnen zowel VMBO als HAVO, VWO als gymnasiumleerlingen zijn! De coach begeleidt de leerling gedurende maximaal anderhalf jaar. Eenmaal per week bezoekt de coach de leerling thuis en helpt bijvoorbeeld met het maken van het huiswerk, de planning of met andere zaken die met de school te maken hebben.

Als u, als leerkracht van groep 8, leerlingen hebt waarvan u vindt dat zij dit extra steuntje kunnen gebruiken, kunt u de ouders en de leerlingen benaderen met de vraag of zij willen deelnemen aan de ondersteuning via Coach4you. Het document informatie over Coach4you Alkmaar in eenvoudige taal kan u hierbij helpen. Vervolgens kunnen de leerlingen door u of door de IB’er van de school worden aangemeld voor coaching door Coach4you Alkmaar.

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

footer-samenspraak

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken