SamenSpraak zoekt een coördinator

SamenSpraak is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die gaat helpen bij het coördineren van de taalactiviteiten van SamenSpraak, een onderdeel van Gilde Alkmaar. We brengen Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de kennis en ervaring van anderstaligen met de Nederlandse taal en de Nederlandse gewoonten en gebruiken te verbreden. Het kan hierbij gaan om vluchtelingen, maar ook om expats of mensen die om andere redenen hier verblijven.

Taakomschrijving:

  • Het voeren van kennismakingsgesprekken met Nederlandse vrijwillige taalmaatjes en anderstaligen en het tot stand brengen van koppelingen
  • Het begeleiden van de gevormde koppels gedurende de looptijd van hun contact
  • Het bijhouden van het registratiesysteem
  • Het selecteren en organiseren van activiteiten en evenementen voor de taalmaatjes en anderstaligen

Functie-eisen:

  • Voldoende opleiding en kennis van de Nederlandse taal
  • Interesse in en affiniteit met de doelgroep
  • Goed kunnen luisteren en omgaan met mensen, die gezien hun culturele achtergrond, andere gebruiken en omgangsvormen hebben
  • Wonend in Alkmaar of omgeving
  • Flexibele instelling

Werktijden:

Zelf in te vullen. De huidige coördinatoren werken 4 tot 8 uur per week en vergaderen op woensdagochtend.
Wij werken in een enthousiast team, er zijn mogelijkheden om cursussen te volgen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren Gilde SamenSpraak Alkmaar.
T: 06 19016508
E: samenspraakalkmaar@gmail.com

Begin te type en druk enter om te zoeken

Beursvloer De Waaier 2018advertentie-werven vrijwilligers SamenSpraak