Hoe werkt het?

De koppeling tussen kind en coach vindt meestal plaats in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep 8) van de basisschool. De eerste maanden van het contact worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een basis van vertrouwen op te bouwen. De coach komt gedurende het eerste leerjaar van het middelbaar onderwijs wekelijks bij de leerling thuis.

Tijdens deze bezoeken dient er minimaal één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig te zijn. Er wordt dan gewerkt in de richting van een afgesproken doel:
De coach

  • heeft aandacht voor de aanpak, de planning, het overhoren van het huiswerk;
  • Bespreekt vragen of problemen die over school spelen en ondersteunt de leerling bij het oplossen daarvan;
  • Informeert indien nodig de ouders/verzorgers indien nodig over de gang van zaken op school; en stimuleert hen naar ouderavonden te gaan. De coach gaat desgewenst met hen mee;
  • stimuleert deelname aan het sport- en verenigingsleven.

Wanneer zowel de leerling als de ouders/verzorgers in staat zijn de goede lijn vast te houden, wordt het contact beëindigd. In principe is dit bij het begin van het tweede leerjaar van de middelbare school. De praktijk leert dat persoonlijke aandacht voor de leerling en het betrekken van de ouders/verzorgers tot goede resultaten leidt.

Stadswandelingen

footer-stadswandelingen

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

footer-samenspraak

Coach4you

footer-coach4you

Begin te type en druk enter om te zoeken