De Ontzetwandeling, het mocht weer

Het was zoals Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 Octoober Vereeniging Alkmaar Ontzet, voor de start van de Ontzetwandeling het verwoordde: het mag weer, na twee jaar. We gaan weer “gewoon” acht oktober vieren met zijn allen, zonder restricties. En dat was te merken aan het grote aantal deelnemers aan de door Gilde Alkmaar uitgezette Ontzetwandeling die wij in opdracht van de 8 Octoober Vereeniging gingen lopen.

Niet geremd door een maximumaantal deelnemers waren het er ruim 130: trotse poorters van Alkmaar, maar ook heel veel belangstellende buitenlui die, verdeeld over de elf gidsen van Gilde Alkmaar onder lente-achtige omstandigheden werden mee terug genomen naar 1573. Het jaar waarin Alkmaar geschiedenis schreef door als eerste stad een beleg door de troepen van Alva te doorstaan. Er waren nog zichtbare herinneringen aan het beleg en de hoofdpersonen. En wat er niet meer is, daarover vertelden de gidsen.

Natuurlijk was het eindpunt van de anderhalf durende wandeling het Victoriebeeld, dat al vanaf 1876 herinnert aan de moed en dapperheid van onze voormalige stadgenoten, “in de strijd als leeuwen pal”, zoals in ons stedenlied beschreven.

Wat een heerlijke opwarmer voor 8 oktober. En: volgend jaar weer! Kunt u niet tot die tijd wachten: geen probleem. Bij Stadswandelingen op afspraak kunt u hem aanvragen. Vanaf vier personen gaan onze gidsen hem voor u met heel veel plezier nogmaals lopen.

Begin te type en druk enter om te zoeken

omslag Gilde Magazine 4-2022omslag Gilde Magazine 5 - 2022