Artikel over 750 jaar Alkmaar Ontzet in Gilde Magazine

Wat weet u van Maerten Pieterszoon van der Meij? In de eerste editie van Gilde Magazine 2023 staat een bijdrage van coördinator stadswandelingen Peter de Rover over de viering van Alkmaar Ontzet. Dit jaar is het 750 jaar geleden dat er een einde kwam aan het beleg van Alkmaar. En dat wordt uitgebreid gevierd. Zie pagina 11.

Lees Gilde Magazine 1-2023 online

Omslag Gilde Magazine nummer 1 van 2023

Begin te type en druk enter om te zoeken

omslag Gilde Magazine 5 - 2022Omslag Gilde Magazine nummer 2 van 2023