Organisatie
  Oorsprong en doelstelling
  Jaarverslagen
  Weblinks
  Coach4you Alkmaar
  SamenSpraak Alkmaar
  Stadswandelingen
  Fietstochten
  Nieuws
  Vacatures
  Gilde Alkmaar 25 jaar

Oorsprong en doelstelling

De naam Gilde doet in het algemeen denken aan de vroegere vakgilden, waar onder anderen leerlingen werden opgeleid. Limburgers zouden zeker denken aan Schuttersgilden, die hier en daar nog bestaan.

Niet voor niets is bij de oprichting van de Gilden in Nederland voor deze naam gekozen. Maar de opzet van de huidige Gilden is niet meer, zoals destijds, gericht op het vaktechnisch opleiden van leerlingen. Dat gebeurt tegenwoordig op de diverse opleidingsinstituten en in de praktijk binnen bedrijven. De huidige Gilden richten zich op het bemiddelen bij de belangeloze overdracht van de kennis, kunde en (levens)ervaring van vrijwilligers die na of naast hun loopbaan actief maatschappelijk betrokken willen zijn.

Zulke vrijwilligers zijn er gelukkig veel en voor hen heeft Gilde Alkmaar (opgericht op 6 augustus 1991) een aantal activiteiten.

Bij Gilde Alkmaar kunnen zij zich inzetten voor begeleide stadswandelingen en fietstochten, praktische taalhulp aan anderstaligen (SamenSpraak) en deskundige ondersteuning van leerlingen die de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs moeilijk vinden (Coach4you).

Over al deze activiteiten is op deze website meer informatie te vinden. En heeft u vragen, wilt u persoonlijk contact of heeft u misschien zelf iets aan te bieden: kijk voor de bereikbaarheidsgegevens op de pagina "contact".

Boven de lokale Gilden in Nederland staat als overkoepelend orgaan Gilde Nederland. Meer informatie over de organisatie en structuur van de Gilden treft u aan op de website http://www.gilde-nederland.nl. Op die website is ook het vier maal per jaar verschijnende nieuwsblad van Gilde Nederland te vinden.


Designed by Dorbeck webcreaties       powered by TotalProgress